Ford Ecosport

 "SCENE รุ่น DRIVE GUARD 401"

กล้องคมชัดมากถึง "2K-1296P - Sensor CMOS"
และที่สำคัญ "เน้นอายุการใช้งาน"นานที่สุด

ด้วยแบตเตอรี่ SUPER CAPACITOR