Lexus Rx300

 ติดตั้งอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

  1. จอแอนดรอยด์ตรงรุ่น KANZEN 
    (8Core Ram4GB Rom64GB รองรับซิม)
  2. กล้องมองหลัง DECAR (AHD)
  3. กล้องบันทึกหน้า-หลังแอนดรอยด์ ZEUS