TOYOTA YARIS ATIV รุ่น E

ติดตั้งอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

  1. วิทยุ ZEUS 655ML
  2. หน้ากากวิทยุตรงรุ่น (งานไต้หวัน) สำหรับแอร์ออโต้
  3. กล้องมองหลัง SUPER