BENZ E-COUPE (W207)

ติดตั้งอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
  1. ชุด Interface for Benz (made in korea)
  2. จูนเนอร์ Asuka
  3. Ares Car Wifi
คันนี้มีกล้องเดิมมาจากโรงงานแล้ว การใส่ Interface ยังสามารถเส้นกะระยะแบบเส้นเลี้ยวตามได้ ทำให้เพิ่มความสะดวกสบายในการถอยจอด