MITSUBISHI PAJERO

ติดตั้งอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

  1. Zeus Android 6.95
  2. กรอบวิทยุตรงรุ่น PAJERO

สำหรับคันนี้ วิทยุเดิมๆจากโรงงานเสีย จึงมาเปลี่ยนเป็นหน้าจอ Anroid สามารถ เล่น Youtube , Google map หรือสามารถโหลด app เพิ่มเติมอื่นๆจาก playstore ได้ และสามารถเชื่อมต่อกับกล้องมองหลังและจอเพดานของโรงงานได้ตามปกติ