BENZ SPRINTER

ติดตั้งอุปกรณ์ดังต่อไปนี้


  1. Pioneer AVH-A105DVD
  2. กล้องมองหลัง (แบบเจาะฝัง)

สำหรับรถคันนี้ ทางเจ้าของรถต้องการมุมมองกล้องมองหลังแบบกว้างและเห็นท้ายรถ ทางร้านก็มีกล้องมองหลัง (แบบเจาะฝัง)จำหน่าย ซึ่งกล้องแบบนี้ก็สามารถติดตั้งในรถกระบะและรถบรรทุกได้ค่ะ